Varje termin avslutas med träningsläger och gradering

Gäller alla grupper från 7 år och upp! ( Minigruppen har endast gradering 1h, sker oftast på lunchtid under avslutningshelgen)

Under två dagar finslipar vi samtliga tekniker som gjorts under terminen och krävs för eran nästa grad. Vill man läsa på om vilka krav som gäller respektive grad kan man göra det nedan

 • Ställningar 
  Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
  ställning.
  Slag/Handtekniker
  Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt
  Blockeringar
  Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block
  Grundsparkar
  Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark
  Sparkar – Mitts
  Pittchagi låg rundspark
  Självförsvar
  Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning
  Poomsae
  Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt
  Vighetskrav
  Split – 90 grader
  Övrigt
  Räkna 1-10 på Koreanska
  24 timmars träning
  Knyta bältet
 • Ställningar
  Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
  ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance,
  Slag/Handtekniker
  Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt.
  Blockeringar
  Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block
  Grundsparkar
  Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark
  Sparkar – Mitts
  Pittchagi låg rundspark, Dollychagi hög rundspark
  Självförsvar
  Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning
  Poomsae
  Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1
  Vighetskrav
  Split – 100 grader
  Övrigt
  Räkna 1-10 på Koreanska
  24 timmars träning
  Knyta bältet
 • Ställningar
  Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
  ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance,
  Slag/Handtekniker
  Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
  Bandae-tjillugi Motsatt stöt
  Blockeringar
  Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block,
  Grundsparkar
  Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
  Dollytjagi Rundspark
  Sparkar – Mitts
  Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
  Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark
  Självförsvar
  Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp
  Poomsae
  Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
  Vighetskrav
  Split – 110 grader
  Övrigt
  Räkna 1-10 på Koreanska
  24 timmars träning
  Knyta bältet
 • Ställningar
  Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
  ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance,
  Slag/Handtekniker
  Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
  Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt.
  Blockeringar
  Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock.
  Grundsparkar
  Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
  Dollytjagi Rundspark
  Sparkar – Mitts
  Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
  Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark,
  Hoppsparkar
  Ahptjagi, Yoptjagi
  Självförsvar
  Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning
  mark
  Poomsae
  Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
  Sam-Jang Poomsae nr 3
  Vighetskrav
  Split – 120 grader
  Övrigt
  Räkna 1-10 på Koreanska
  24 timmars träning
  Knyta bältet
 • Ställningar
  Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
  ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor L-ställning.
  Slag/Handtekniker
  Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
  Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt, Backfist.
  Blockeringar
  Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock,
  Sonnal-Makki Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki Enkel knivhandsblock,
  Palmokk Baekat Underarms utåt block.
  Grundsparkar
  Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
  Dollytjagi Rundspark, Tittjagi Bakåtspark.
  Sparkar – Mitts
  Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
  Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark,
  Mirotjagi Puttspark, Bandae Dollytjagi Snurrspark.
  Hoppsparkar
  Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado
  Självförsvar
  Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning
  mark, Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån.
  Poomsae
  Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
  Sam-jang Poomsae nr 3. Sa-jang Poomsae nr 4
  Fighting
  Väst+hjälm – 2 min
  Vighetskrav
  Split – 130 grader
  Övrigt
  Räkna 1-10 på Koreanska
  24 timmars träning
  Knyta bältet
 • Ställningar
  Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
  ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor L-ställning.
  Slag/Handtekniker
  Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
  Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt, Backfist,
  Sonnal terigi Fingertopp stöt,
  Blockeringar
  Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock,
  Sonnal-Makki Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki Enkel knivhandsblock,
  Palmokk Baekat Underarms utåt block, Sonnal-Makki Hög knivhandsblock,
  Grundsparkar
  Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
  Dollytjagi Rundspark, Tittjagi Bakåtspark, Bandae Dollytjagi snurrspark,
  Enstegssparring
  Med grundtekniker, slag – 2st
  Sparkar – Mitts
  Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
  Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark,
  Mirotjagi Puttspark, Bandae Dollytjagi Snurrspark, Skenbens spark
  Hoppsparkar
  Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado, Tumo Neurotjagi,
  Självförsvar
  Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning
  mark, Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån.
  Poomsae
  Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
  Sam-jang Poomsae nr 3, Sa-Jang Poomsae nr 4
  Fighting
  Väst+hjälm – 2 min
  Vighetskrav
  Split – 140 grader
  Övrigt
  Räkna 1-10 på Koreanska
  48 timmars träning
  Knyta bältet
 • Ställningar
  Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
  ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor L-ställning.
  Slag/Handtekniker
  Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
  Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt, Backfist,
  Sonnal terigi Fingertopp stöt,
  Blockeringar
  Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock,
  Sonnal-Makki Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki Enkel knivhandsblock,
  Palmokk Baekat Underarms utåt block, Sonnal-Makki Hög knivhandsblock,
  Grundsparkar
  Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
  Dollytjagi Rundspark, Tittjagi Bakåtspark, Bandae Dollytjagi snurrspark,
  Enstegssparring
  Med grundtekniker, slag, hoppande sparkar, svep – 3st
  Sparkar – Mitts
  Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
  Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark,
  Mirotjagi Puttspark, Bandae Dollytjagi Snurrspark, Skenbens spark
  Hoppsparkar
  Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado, Tumo Neurotjagi,
  Självförsvar
  Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning
  mark, Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån, Mot rakt slag, Mot krok,
  Poomsae
  Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
  Sam-jang Poomsae nr 3, Sa-Jang Poomsae nr 4, Oh-jang Poomsae nr 5,
  Fighting
  Väst+hjälm – 2 min
  Vighetskrav
  Split – 150 grader
  Övrigt
  Räkna 1-10 på Koreanska. 48 timmars träning. Knyta bältet
 • Ställningar
  Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
  ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor L-ställning.
  Slag/Handtekniker
  Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
  Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt, Backfist,
  Sonnal terigi Fingertopp stöt,
  Blockeringar
  Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock,
  Sonnal-Makki Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki Enkel knivhandsblock,
  Palmokk Baekat Underarms utåt block, Sonnal-Makki Hög knivhandsblock,
  Grundsparkar
  Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
  Dollytjagi Rundspark, Tittjagi Bakåtspark, Bandae Dollytjagi snurrspark, Horyo
  tjagi Hook Kick,
  Enstegssparring
  Med grundtekniker, slag, hoppande sparkar, svep – 3st
  Sparkar – Mitts
  Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
  Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark,
  Mirotjagi Puttspark, Bandae Dollytjagi Snurrspark, Skenbens spark
  Hoppsparkar
  Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado, Tumo Neurotjagi, Bandae enkelhopp
  Självförsvar
  Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning
  mark, Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån, Mot rakt slag, Mot krok, Mot
  spark
  Poomsae
  Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
  Sam-jang Poomsae nr 3, Sa-Jang Poomsae nr 4, Oh-jang Poomsae nr 5, Yokjang Poomsae nr 6.
  Krossning
  Planka 22mm tjock 20x25cm, rakt slag el armbåge
  Fighting
  Väst+hjälm – 2 min
  Vighetskrav + Övrigt
  Split – 160 grader. Räkna 1-10 på Koreanska. 48 timmars träning. Knyta bältet
 • Ställningar
  Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo ställning, Ahpsagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor L-ställning, Beom-sagi Kattställning.
  Slag/Handtekniker
  Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt, Bandaetjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt, Backfist, Sonnal terigi
  Fingertopp stöt, Hoppande snurr rakt slag.
  Blockeringar
  Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, Allgull-Makki
  Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock, Sonnal-Makki
  Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki Enkel knivhandsblock, Palmokk Baekat
  Underarms utåt block, Sonnal-Makki Hög knivhandsblock, Saxblockering, Öppen hand
  blockering
  Grundsparkar
  Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark, Dollytjagi
  Rundspark, Tittjagi Bakåtspark, Bandae Dollytjagi snurrspark, Horyo tjagi Hook Kick,
  Enstegssparring
  Med grundtekniker, slag, hoppande sparkar, svep – 3st
  Sparkar – Mitts
  Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark, Nerutjagi
  Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark, Mirotjagi Puttspark,
  Bandae Dollytjagi Snurrspark, Skenbens spark, Horyo tjagi Hook kick, Twisting kick,
  Antarri, Anpackatarri
  Hoppsparkar
  Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado, Tumo Neurotjagi, Bandae enkelhopp
  Självförsvar
  Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning mark,
  Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån, Mot rakt slag, Mot krok, Mot spark
  Poomsae
  Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
  Sam-jang Poomsae nr 3, Sa-Jang Poomsae nr 4, Oh-jang Poomsae nr 5, Yok-jang
  Poomsae nr 6, Tjill-jang Poomsae nr 7,
  Krossning
  Planka 22mm tjock 20x25cm, rakt slag el armbåge
  Fighting
  Väst+hjälm – 4 min
  Vighetskrav
  Split – 170 grader
  Övrigt
  Räkna 1-10 på Koreanska. 48 timmars träning. Knyta bältet
 • Ställningar
  Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
  ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor Lställning, Beom-sagi Kattställning.
  Slag/Handtekniker
  Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt
  stöt, Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt,
  Backfist, Sonnal terigi Fingertopp stöt, Hoppande snurr rakt slag.
  Blockeringar
  Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block,
  Allgull-Makki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre
  underarmsblock, Sonnal-Makki Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki
  Enkel knivhandsblock, Palmokk Baekat Underarms utåt block, SonnalMakki Hög knivhandsblock, Saxblockering, Öppen hand blockering,
  Bergsblockering
  Grundsparkar
  Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
  Dollytjagi Rundspark, Tittjagi Bakåtspark, Bandae Dollytjagi snurrspark,
  Horyo tjagi Hook Kick hälspark, Twisting kick Omvänd
  Enstegssparring
  Med grundtekniker, slag, hoppande sparkar, svep, bensax, nedtagning,
  kast.
  Sparkar – Mitts
  Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
  Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt
  spark, Mirotjagi Puttspark, Bandae Dollytjagi Snurrspark, Skenbens spark,
  Horyo tjagi Hook kick, Twisting kick, Antarri, Anpackatarri, Tornado
  Hoppsparkar
  Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado, Tumo Neurotjagi, Bandae
  enkelhopp, Bandae dubbel, Tumo Tittjagi
  Självförsvar
  Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp,
  nedtagning mark, Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån, Mot rakt
  slag, Mot krok, Mot spark, Benlås, Armlås, Halslås, Mot kniv, Punkter –
  Kyusho, Självförsvars scenario med olika plötsliga attacker – försvar.
 • Poomsae
  Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
  Sam-jang Poomsae nr 3, Sa-Jang Poomsae nr 4, Oh-jang Poomsae nr 5,
  Yok-jang Poomsae nr 6, Tjill-jang Poomsae nr 7, Pall-jang Poomsae nr 8,
  Grundkombinationer
  Enligt examinatorns önskemål
  Krossning
  Planka 22mm tjock 20x25cm, rakt slag el armbåge
  Planka 22mm tjock 20x25cm, armbåge övre
  Planka 22mm tjock 20x25cm, knivhand
  Planka 22mm tjock 20x25cm, spark
  X antal Betongblock – 7,5-10cm tjock betong – Armbåge undre eller övre
  Antal st bestäms beroende på vikt.
  Fighting
  Väst+hjälm – 4 min
  Utan väst och hjälm – 2 min
  Mot 2 motståndare
  Vighetskrav
  Split – 170-180 grader
  Övrigt
  Räkna 1-10 på Koreanska. Kunna teknikernas namn på Koreanska
  Knyta bältet
  Instruerat grupp
  Tävlat i fighting
  300 timmars träning inom 4 månader – Gäller över 16 år
  300 timmars träning inom 6 månader – under 16 år
  220 timmars träning inom 12 månader – under 12 år
  Individuellt träningsprogram som sätts av ansvarig instruktör.