2024-01-02

GRADERINGSKRAV

VARJE TERMIN AVSLUTAS MED TRÄNINGSLÄGER OCH GRADERING

Gäller alla grupper från 7 år och upp! ( Minigruppen har endast gradering 1h, sker oftast på lunchtid under avslutningshelgen)

Under två dagar finslipar vi samtliga tekniker som gjorts under terminen och krävs för eran nästa grad. Vill man läsa på om vilka krav som gäller respektive grad kan man göra det nedan

9 kup – Gult bälte

Ställningar
Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
ställning.
Slag/Handtekniker
Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt
Blockeringar
Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block
Grundsparkar
Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark
Sparkar – Mitts
Pittchagi låg rundspark
Självförsvar
Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning
Poomsae
Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt
Vighetskrav
Split – 90 grader
Övrigt
Räkna 1-10 på Koreanska
24 timmars träning
Knyta bältet

8 kup – Grönt bälte

Ställningar
Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance,
Slag/Handtekniker
Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt.
Blockeringar
Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block
Grundsparkar
Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark
Sparkar – Mitts
Pittchagi låg rundspark, Dollychagi hög rundspark
Självförsvar
Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning
Poomsae
Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1
Vighetskrav
Split – 100 grader
Övrigt
Räkna 1-10 på Koreanska
24 timmars träning
Knyta bältet

7 kup – Grönt bälte med blått streck

Ställningar
Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance,
Slag/Handtekniker
Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
Bandae-tjillugi Motsatt stöt
Blockeringar
Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block,
Grundsparkar
Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
Dollytjagi Rundspark
Sparkar – Mitts
Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark
Självförsvar
Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp
Poomsae
Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
Vighetskrav
Split – 110 grader
Övrigt
Räkna 1-10 på Koreanska
24 timmars träning
Knyta bältet

6 kup – Blått bälte

Ställningar
Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance,
Slag/Handtekniker
Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt.
Blockeringar
Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock.
Grundsparkar
Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
Dollytjagi Rundspark
Sparkar – Mitts
Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark,
Hoppsparkar
Ahptjagi, Yoptjagi
Självförsvar
Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning
mark
Poomsae
Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
Sam-Jang Poomsae nr 3
Vighetskrav
Split – 120 grader
Övrigt
Räkna 1-10 på Koreanska
24 timmars träning
Knyta bältet

5 kup – Blått bälte med rött streck

Ställningar
Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor L-ställning.
Slag/Handtekniker
Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt, Backfist.
Blockeringar
Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock,
Sonnal-Makki Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki Enkel knivhandsblock,
Palmokk Baekat Underarms utåt block.
Grundsparkar
Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
Dollytjagi Rundspark, Tittjagi Bakåtspark.
Sparkar – Mitts
Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark,
Mirotjagi Puttspark, Bandae Dollytjagi Snurrspark.
Hoppsparkar
Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado
Självförsvar
Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning
mark, Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån.
Poomsae
Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
Sam-jang Poomsae nr 3. Sa-jang Poomsae nr 4
Fighting
Väst+hjälm – 2 min
Vighetskrav
Split – 130 grader
Övrigt
Räkna 1-10 på Koreanska
24 timmars träning
Knyta bältet

4 kup – Rött bälte

Ställningar
Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor L-ställning.
Slag/Handtekniker
Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt, Backfist,
Sonnal terigi Fingertopp stöt,
Blockeringar
Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock,
Sonnal-Makki Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki Enkel knivhandsblock,
Palmokk Baekat Underarms utåt block, Sonnal-Makki Hög knivhandsblock,
Grundsparkar
Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
Dollytjagi Rundspark, Tittjagi Bakåtspark, Bandae Dollytjagi snurrspark,
Enstegssparring
Med grundtekniker, slag – 2st
Sparkar – Mitts
Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark,
Mirotjagi Puttspark, Bandae Dollytjagi Snurrspark, Skenbens spark
Hoppsparkar
Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado, Tumo Neurotjagi,
Självförsvar
Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning
mark, Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån.
Poomsae
Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
Sam-jang Poomsae nr 3, Sa-Jang Poomsae nr 4
Fighting
Väst+hjälm – 2 min
Vighetskrav
Split – 140 grader
Övrigt
Räkna 1-10 på Koreanska
48 timmars träning
Knyta bältet

3 kup – Röttt bälte med ett svart streck

Ställningar
Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor L-ställning.
Slag/Handtekniker
Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt, Backfist,
Sonnal terigi Fingertopp stöt,
Blockeringar
Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock,
Sonnal-Makki Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki Enkel knivhandsblock,
Palmokk Baekat Underarms utåt block, Sonnal-Makki Hög knivhandsblock,
Grundsparkar
Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
Dollytjagi Rundspark, Tittjagi Bakåtspark, Bandae Dollytjagi snurrspark,
Enstegssparring
Med grundtekniker, slag, hoppande sparkar, svep – 3st
Sparkar – Mitts
Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark,
Mirotjagi Puttspark, Bandae Dollytjagi Snurrspark, Skenbens spark
Hoppsparkar
Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado, Tumo Neurotjagi,
Självförsvar
Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning
mark, Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån, Mot rakt slag, Mot krok,
Poomsae
Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
Sam-jang Poomsae nr 3, Sa-Jang Poomsae nr 4, Oh-jang Poomsae nr 5,
Fighting
Väst+hjälm – 2 min
Vighetskrav
Split – 150 grader
Övrigt
Räkna 1-10 på Koreanska. 48 timmars träning. Knyta bältet

2 kup – Rött bälte med två svarta streck

Ställningar
Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor L-ställning.
Slag/Handtekniker
Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt,
Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt, Backfist,
Sonnal terigi Fingertopp stöt,
Blockeringar
Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, AllgullMakki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock,
Sonnal-Makki Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki Enkel knivhandsblock,
Palmokk Baekat Underarms utåt block, Sonnal-Makki Hög knivhandsblock,
Grundsparkar
Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
Dollytjagi Rundspark, Tittjagi Bakåtspark, Bandae Dollytjagi snurrspark, Horyo
tjagi Hook Kick,
Enstegssparring
Med grundtekniker, slag, hoppande sparkar, svep – 3st
Sparkar – Mitts
Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark,
Mirotjagi Puttspark, Bandae Dollytjagi Snurrspark, Skenbens spark
Hoppsparkar
Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado, Tumo Neurotjagi, Bandae enkelhopp
Självförsvar
Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning
mark, Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån, Mot rakt slag, Mot krok, Mot
spark
Poomsae
Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
Sam-jang Poomsae nr 3, Sa-Jang Poomsae nr 4, Oh-jang Poomsae nr 5, Yokjang Poomsae nr 6.
Krossning
Planka 22mm tjock 20x25cm, rakt slag el armbåge
Fighting
Väst+hjälm – 2 min
Vighetskrav + Övrigt
Split – 160 grader. Räkna 1-10 på Koreanska. 48 timmars träning. Knyta bältet

1 kup – Rött bälte med tre svarta streck

Ställningar
Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo ställning, Ahpsagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor L-ställning, Beom-sagi Kattställning.
Slag/Handtekniker
Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt stöt, Bandaetjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt, Backfist, Sonnal terigi
Fingertopp stöt, Hoppande snurr rakt slag.
Blockeringar
Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block, Allgull-Makki
Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre underarmsblock, Sonnal-Makki
Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki Enkel knivhandsblock, Palmokk Baekat
Underarms utåt block, Sonnal-Makki Hög knivhandsblock, Saxblockering, Öppen hand
blockering
Grundsparkar
Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark, Dollytjagi
Rundspark, Tittjagi Bakåtspark, Bandae Dollytjagi snurrspark, Horyo tjagi Hook Kick,
Enstegssparring
Med grundtekniker, slag, hoppande sparkar, svep – 3st
Sparkar – Mitts
Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark, Nerutjagi
Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt spark, Mirotjagi Puttspark,
Bandae Dollytjagi Snurrspark, Skenbens spark, Horyo tjagi Hook kick, Twisting kick,
Antarri, Anpackatarri
Hoppsparkar
Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado, Tumo Neurotjagi, Bandae enkelhopp
Självförsvar
Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp, nedtagning mark,
Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån, Mot rakt slag, Mot krok, Mot spark
Poomsae
Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
Sam-jang Poomsae nr 3, Sa-Jang Poomsae nr 4, Oh-jang Poomsae nr 5, Yok-jang
Poomsae nr 6, Tjill-jang Poomsae nr 7,
Krossning
Planka 22mm tjock 20x25cm, rakt slag el armbåge
Fighting
Väst+hjälm – 4 min
Vighetskrav
Split – 170 grader
Övrigt
Räkna 1-10 på Koreanska. 48 timmars träning. Knyta bältet

1 Dan – Svart bälte

Ställningar
Ahp-gubi Stor ställning, Tjutjum-sagi Ridande ställning, Tjunbi-sagi Redo
ställning, Ahp-sagi Liten ställning, Fighting stance, Dyt-gubi Stor Lställning, Beom-sagi Kattställning.
Slag/Handtekniker
Guard, Jabb, Bakre rakt slag, Montom-tjillugi Mitten stöt, Baro-tjillugi Rätt
stöt, Bandae-tjillugi Motsatt stöt, Krok, Uppercut, Allgull-tjillugi Hög stöt,
Backfist, Sonnal terigi Fingertopp stöt, Hoppande snurr rakt slag.
Blockeringar
Are-Makki Låg block, Momtom-Makki Mitten block, Yop-Makki Sido block,
Allgull-Makki Hög block, Ampalmok momtom-Makki – Mitten inre
underarmsblock, Sonnal-Makki Dubbel knivhandsblock, Hansonnal-Makki
Enkel knivhandsblock, Palmokk Baekat Underarms utåt block, SonnalMakki Hög knivhandsblock, Saxblockering, Öppen hand blockering,
Bergsblockering
Grundsparkar
Ahptjaollogi Benuppdragning, Aphtjagi Framåt spark, Yoptjagi Sido spark,
Dollytjagi Rundspark, Tittjagi Bakåtspark, Bandae Dollytjagi snurrspark,
Horyo tjagi Hook Kick hälspark, Twisting kick Omvänd
Enstegssparring
Med grundtekniker, slag, hoppande sparkar, svep, bensax, nedtagning,
kast.
Sparkar – Mitts
Pitttjagi låg rundspark, Dollytjagi hög rundspark, Ahptjagi framåt spark,
Nerutjagi Yxspark, Yoptjagi Sidospark, Smatter pitttjagi, Tittjagi bakåt
spark, Mirotjagi Puttspark, Bandae Dollytjagi Snurrspark, Skenbens spark,
Horyo tjagi Hook kick, Twisting kick, Antarri, Anpackatarri, Tornado
Hoppsparkar
Ahptjagi, Yoptjagi, Dollytjagi, Tornado, Tumo Neurotjagi, Bandae
enkelhopp, Bandae dubbel, Tumo Tittjagi
Självförsvar
Frigöringsteknik mot handledsgrepp och strypning, kontrollgrepp,
nedtagning mark, Fasthållning bakifrån, Fasthållning framifrån, Mot rakt
slag, Mot krok, Mot spark, Benlås, Armlås, Halslås, Mot kniv, Punkter –
Kyusho, Självförsvars scenario med olika plötsliga attacker – försvar.
Poomsae
Satsu-tjillugi 4-riktningsstöt, Ill-jang Poomsae nr 1, Jii-Jang Poomsae nr 2
Sam-jang Poomsae nr 3, Sa-Jang Poomsae nr 4, Oh-jang Poomsae nr 5,
Yok-jang Poomsae nr 6, Tjill-jang Poomsae nr 7, Pall-jang Poomsae nr 8,
Grundkombinationer
Enligt examinatorns önskemål
Krossning
Planka 22mm tjock 20x25cm, rakt slag el armbåge
Planka 22mm tjock 20x25cm, armbåge övre
Planka 22mm tjock 20x25cm, knivhand
Planka 22mm tjock 20x25cm, spark
X antal Betongblock – 7,5-10cm tjock betong – Armbåge undre eller övre
Antal st bestäms beroende på vikt.
Fighting
Väst+hjälm – 4 min
Utan väst och hjälm – 2 min
Mot 2 motståndare
Vighetskrav
Split – 170-180 grader
Övrigt
Räkna 1-10 på Koreanska. Kunna teknikernas namn på Koreanska
Knyta bältet
Instruerat grupp
Tävlat i fighting
300 timmars träning inom 4 månader – Gäller över 16 år
300 timmars träning inom 6 månader – under 16 år
220 timmars träning inom 12 månader – under 12 år
Individuellt träningsprogram som sätts av ansvarig instruktör.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå