JSK:Goshin

Goshinjutsu på JSK, en japansk kampsport och självförsvarsteknik, varierar över olika kampsportsstilar och inkluderar blockeringar, grepp och kontrollmetoder. Taekwondo vid JSK är mer än en OS-sport, med träning i spark- och slagtekniker, styrka, kondition och självförsvar. JSK:s erfarna instruktörer i Goshin-Jutsu och andra kampsporter bidrar med sin unika erfarenhet och passion till klubben.
JSK

GOSHIN JUTSU

Goshinjutsu är en term som används inom japansk kampsport och självförsvar. Den syftar på ”självförsvarstekniker” och representerar olika tekniker och metoder som utformats för att hantera attacker och hot i olika situationer. Goshinjutsu varierar beroende på den specifika kampsporten eller självförsvarsstilen som praktiseras. Det kan omfatta tekniker som blockeringar, bortskaffande av angripare och användning av olika grepp och kontrollmetoder.

JSK

GOSHIN – DAN UTHOLM

Taekwondo är uppdelat i flertal olika moment och är inte endast OS-sporten som man ser på TV. Vi på JSK försöker uppmuntra alla våra elever att ta med sig erfarenhet från andra kampsporter och stilar för att bli en ännu bättre atlet. Här nämns några saker som är vanligt förekommande på träningen:

 • Sport-taekwondo
  Allsidig träning i högt tempo. Här varieras träningen mellan slag, spark, stretching, styrketräning, självförsvar och kondition. De flesta övningarna sker parvis och träningen är mellan 1-1,5 timme lång.
 • Sparktekniker
  Utövaren lär sig olika sparkar i knähöjd till huvudhöjd. Teknik och balans i samordning med styrka och kondition. De 4 bassparkarna är:
  Framåtspark, rundspark låg och hög, bakåtspark och sidospark
 • Slagtekniker
  Utövaren lär sig olika slag. Teknik och snabbhet i samordning med styrka och kondition. Slagen sätts ofta ihop till olika kombinationer.
  De 4 grundslagen är:
  Jabb (främre), kross (bakre), krok och uppercut
 • Styrketräning
  All styrketräning sker med sin egen kroppsvikt alt med hjälp av kamratens vikt.
  Starka muskler med uthållighet i slagen och sparkarna samt magen och ryggen
  Basövningarna fokuserar på: Ben, armar, mage, rygg.
  I vår lokal finns också möjlighet till extra styrketräning före och efter passet, med fria vikter.
 • Stretching
  Stretching är mycket viktigt för att minska skaderisken både under träning och till vardags. Stretchingen förebygger stela muskler som kan ge värk.
  Fokusområden inom stretchingen är: Ben, höft, axlar, rygg.
 • Självförsvar
  Försvar mot olika angrepp tränas.
  Frigöring mot fasthållningar mot handleder, hals, strypgrepp och omfamningar bakifrån. Även försvar mot slag och spark tränas.
JSK

GOSHIN – PER LINDMARK

Självförsvar, kamp och fysisk och mental harmoni genom träning av samtliga moment från taekwondos alla delar: sparkteknik (chagi), hoppsparkar (tumochagi), mönster (poomsae), självförsvar utan sparkar eller slag (hosinsul), kamp (kyorigi), krossning (kyukpa), slagtekniker (chirugi, tzirugi), blockeringar (makhi), boxning, styrketräning, stretching, kondition, spänst, koordination, sinneskontroll, meditation, harmoni.
I traditionell Taekwondo finns bältesnivåer med uppsatta kriterier (inkl. träningsmängd), vilka ökar i svårighetsgrad med varje ny nivå. Nytt bälte uppnås efter godkänd gradering.

Träningen baseras på fem grundpelare: artighet (Ye-ui), integritet (Yom-chi), beslutsamhet (In-nae), självkontroll (Jahjeh), samt okuvlig själ och anda (Baekjool).

Traditionell Tae Kwon Do och de olika delarna därinom Taekwondo är en koreansk kampkonst med rötter ca 2000 år bakåt i tiden. Namnet tillkom emellertid inte förrän på 1950-talet, då man ville samla de äldre koreanska kampformerna, såsom Taekkyon m.fl. I Taekwondo finns även inslag av Karate, detta mycket p.g.a. den japanska ockupationen av Korea, under vilken Karate var den enda tillåtna stilen. Taekwondo består av många olika delar och moment som tillsammans utgör ett allsidigt försvars- och kampsystem.

Goshin-Jutsu

INSTRUKTÖRER

Alla våra tränare har flera års erfarenhet av Goshin-Jutsu, men även andra kampsporter och undervisning. Varje tränare har en unik historia om hur de hittade till klubben och för med sig deras individualitet och passion till vårt team och våra pass.

DAN UTHOLM

Huvudinstruktör

9 Dan

LINUS SVENBERG

Instruktör

5 Dan

PER LINDMARK

Huvudinstruktör

9 Dan

Goshin

Monday

Wednesday

Saturday

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå